KLUB SENIOR+

Z przykrością informujemy, iż ze względu na duże zainteresowanie limit miejsc został wyczerpany. W związku z czym, KLUB SENIOR+ nie przyjmuje już deklaracji uczestnictwa na rok 2019.
Edytowano 13.03.2019r.

Od stycznia 2019 roku w Przeciszowie działa Klub Senior+. Klub powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
W działaniach klubu mogą uczestniczyć osoby w wieku 60+ zarówno kobiety jaki i mężczyźni. Klub Senior+ umożliwia korzystanie z szerokiej
i kompleksowej oferty na  rzecz społecznej aktywizacji, w tym z oferty prozdrowotnej, z zakresu aktywności ruchowej, kulturalnej, rekreacyjnej
i opiekuńczej. W ramach Klubu organizowane są m.in.:

  • zajęcia ruchowe,
  • warsztaty rękodzieła,
  • warsztaty kulinarne,
  •  zajęcia komputerowe,
  •  udział w imprezach integracyjnych,
  • wycieczki oraz wyjazdy integracyjne,
  •  spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin.

Klub Senior+ ma na celu uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym. Działa trzy razy w tygodniu oraz odpowiada na aktualne potrzeby seniorów żyjących w społeczności gminy Przeciszów.

Klub Senior+ znajduje się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przeciszowie. Do dyspozycji uczestników jest w pełni wyposażona kuchnia, sala spotkań, szatnia, sala do ćwiczeń wyposażona w sprzęt gimnastyczno-rehabilitacyjny, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.