Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza

Na zajęcia w świetlicy profilaktyczno- wychowawczej mogą uczęszczać dzieci
w wieku od 6 do 13 lat. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00.

Świetlica proponuje dzieciom:
  • zabawy i gry ruchowe
  • zajęcia przy muzyce
  • gry edukacyjne
  • rozwijanie umiejętności plastycznych
  • zajęcia komputerowe
  • wyświetlanie filmów i bajek
  • pomoc w nauce i przy odrabianiu lekcji
  • wycieczki krajoznawcze
  • ćwiczenia pomagające w rozwoju motoryki małej i dużej
  • imprezy okolicznościowe dla dzieci