Category: Uncategorized

INFORMACJA

W dniu 07 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie czynny do godz. 12.00.Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Przeciszowie    (-) Anna Kot

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 PLUS jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszącychw okresie luty 2023  – sierpień 2023,  a jej celami szczegółowymi są: a)   organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej sięz organizacji partnerskich lokalnych, …

Kontynuuj czytanie

Dodatek gazowy – refundacja podatku vat

W dniu 1 grudnia Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Dodatek do gazu – czym jest? W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do …

Kontynuuj czytanie

Opieka Wytchnieniowa”–edycja 2023- nabór wniosków!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Cel Programu Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami posiadającymi: a) orzeczenie o …

Kontynuuj czytanie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 -nabór wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie rozpoczął nabór do Programu, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Cel …

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIE

W dniu 30 grudnia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie czynny do godz. 12.00.Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.  Kierownik GOSP Przeciszów(-) Anna Kot

OGŁOSZENIE

W dniu 23 grudnia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie czynny do godz. 12.00.Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.  Kierownik GOSP Przeciszów (-) Anna Kot

Od dnia 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać do dnia 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne 1), w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w …

Kontynuuj czytanie

Dodatek węglowy- zmiany w przyznawaniu dodatku!

3 listopada 2022 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy od dodatku węglowym. W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta …

Kontynuuj czytanie

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana druku wniosku

Z dniem 1 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana druku wniosku o wypłatę świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.) Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie : obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, …

Kontynuuj czytanie