Author's posts

Program Wspieraj Seniora trwa nadal!

W ramach Programu osoby starsze w wieku 70 lat i więcej mogą uzyskać pomoc w zrobieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Od  1 stycznia 2021r. na terenie całego kraju, jak również w Gminie Przeciszów funkcjonuje Program „Wspieraj Seniora”.W ramach Programu osoby starsze w wieku 70 lat i więcej …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenie

W dniu 02 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie czynny do godz. 12.00. Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Informacja w sprawie funkcjonowania GOPS Przeciszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, że z uwagi na zwiększoną liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 09.04.2021r. ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klientów, z wyłączeniem szczególnie uzasadnionych przypadków. Wnioski o udzielenie większości świadczeń rodzinnych (np .500+,300+,  zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie, …

Kontynuuj czytanie

Program Wspieraj Seniora trwa nadal!

Od  1 stycznia 2021r. na terenie całego kraju, jak również w Gminie Przeciszów funkcjonuje Program „Wspieraj Seniora”. W ramach Programu osoby starsze w wieku 70 lat i więcej mogą uzyskać pomoc w zrobieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W celu uzyskania pomocy osoby starsze mogą dzwonić na uruchomioną …

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Przeciszowie w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przeciszowie będzie nieczynny. Powyższy dzień (Wigilia) wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie w  zamian za święto przypadające w sobotę tj. …

Kontynuuj czytanie

WSPIERAJ SENIORA

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, że podjął działania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.Strategicznym celem Programu jest zapewnienie usługi …

Kontynuuj czytanie

KOOPERACJE przeciw COVID

Wójt Gminy Przeciszów podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na udzielenie pomocy finansowej w ramach Projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Wsparcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie otrzymał 7.800 zł, z …

Kontynuuj czytanie

Zawieszenie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz mając na uwadze zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie zawiesza funkcjonowanie Ośrodka w osobistej obsłudze interesantów do odwołania. W sprawach PILNYCH pracownicy będą przyjmowali tylko te osoby, które wcześniej umówią się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. …

Kontynuuj czytanie

Zamknięcie czasowe Klubu Senior+, Klubu KIS oraz Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej!

W związku z DECYZJĄ Nr 41/2020 (POLECENIE NR 107/2020)WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO oraz POLECENIEM NR 108/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO informujemy, o czasowym zawieszeniu zajęć w prowadzonych na terenie gminy Przeciszów placówkach tj. w Klubie Integracji Społecznej, Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej oraz Klubie “SENIOR+”,, w terminie od dnia 13 sierpnia 2020 roku do dnia 30 sierpnia 2020 roku.

DOBRY START 300+

Od 1 lipca 2020 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady …

Kontynuuj czytanie