Author's posts

WAKACYJNA ŚWIETLICA 2024

INFORMACJA!

W dniu 4 czerwca 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie nieczynny. W sprawach pilnych można kontaktować się pod numerem telefonu  660 523 973. Za utrudnienia przepraszamy. KierownikGOPS Przeciszów(-) Anna Kot

Opieka Wytchnieniowa”–edycja 2024 – nabór wniosków!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Cel Programu Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami posiadającymi: a) orzeczenie o …

Kontynuuj czytanie

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Cel Programu: Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla: Usługi asystenckie obejmują …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenie – godziny pracy GOPS Przeciszów w dniu 22.12.2023 r.

W dniu 22 grudnia 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie czynny do godz. 12.00.Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.  Kierownik GOPS Przeciszów (-) Anna Kot

Uwaga oszuści!!!

W dniu 29.08.2023 r. w godzinach wieczornych na terenie Gminy Przeciszów  ktoś dokonywał telefonów na numery stacjonarne dotyczące usiłowania oszustwa na krewnego, który miał spowodować wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć kary. Należy pamiętać, że oszuści wciąż modyfikują i dostosowują swoje historie do danej sytuacji i tego, czego dowiedzą się od osób, z którymi …

Kontynuuj czytanie

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów …

Kontynuuj czytanie

WAKACJE ZE ŚWIETLICĄ!

Świetlica profilaktyczno – wychowawcza wznawia działalność w okresie wakacyjnym! Zajęcia pod nazwą :Kolorowe szaleństwo” będą odbywać się w dniach od 31.07.2023 r. do 11.08.2023 r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Maksymalna ilość osób wynosi 25. Decyduje kolejność zgłoszeń.Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJA

W dniu 07 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie czynny do godz. 12.00.Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Przeciszowie    (-) Anna Kot

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 PLUS jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszącychw okresie luty 2023  – sierpień 2023,  a jej celami szczegółowymi są: a)   organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej sięz organizacji partnerskich lokalnych, …

Kontynuuj czytanie