Ogłoszenie – godziny pracy GOPS Przeciszów w dniu 22.12.2023 r.

W dniu 22 grudnia 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie czynny do godz. 12.00.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 Kierownik GOPS Przeciszów
 (-) Anna Kot