Świadczenie wychowawcze 500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019 r.(poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej w GOPS Przeciszów ul. Długa 6.

We wniosku na nowy okres zasiłkowy należy uwzględnić wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o ustalenie uprawnienia do świadczenia wychowawczego można składać :

  1.  elektronicznie  za pomocą :

►  portal empatia.mrpips.gov.pl

► portalu PUE-ZUS 

► systemu bankowości elektronicznej

  1. tradycyjnie (papierowo)  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie,

Wnioski o kontynuację świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 że będzie można składać :

1. od dnia 1 lutego 2021r. – drogą elektroniczną 

2. od dnia 1 kwietnia 2021r. –  wnioski papierowe.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze