Świadczenie wychowawcze 500+

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. ZUS przejął zadania związane z obsługą świadczenia wychowawczego.

Zatem wnioski na nowonarodzone dzieci oraz wnioski na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się z dniem 1 czerwca 2022 r. należy składać do ZUS : https://www.gov.pl/web/rodzina/nowe-zasady-skladania-wnioskow-o-swiadczenie-wychowawcze-na-okres-swiadczeniowy-20222023

Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie w miesiącu maju br. zakończy wypłatę świadczeń przyznanych na okres świadczeniowy 2021/2022