Świadczenie wychowawcze 500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019 r.(poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej w GOPS Przeciszów ul. Długa 6.

We wniosku na nowy okres zasiłkowy należy uwzględnić wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia.

7 pytań i odpowiedzi o “Rodzina 500+” na nowych zasadach