Przedłużenie terminu zapytania ofertowego

dot. Ogłoszenia polegającego na świadczeniu rehabilitacyjnych ogólnorozwojowych usług opiekuńczych w miejscowości Przeciszów dla osoby małoletniej w wieku 13 lat, 1 raz w tygodniu przez 1 godzinę (60min).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie przedłuża termin składania ofert na zakup rehabilitacyjnych ogólnorozwojowych specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscowości Przeciszów dla osoby małoletniej w wieku 13 lat, 1 raz w tygodniu przez 1 godzinę (60min) do 17.09.2021 r., do godz. 12.00.