Category: Uncategorized

Pomoc dla Ukrainy – WAŻNE!

Osoby, które udzieliły schronienia osobom z Ukrainy proszone są o kontakt z Gminny Ośrodkiem Pomocy Społeczne w Przeciszowie w celu ustalenia planu pomocy. Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Ośrodka: Godziny pracy Ośrodka: PoniedziałekŚroda                             7.00 – 15.00CzwartekWtorek                          7.00 – 16.00Piątek                            7.00 – 14.00 pod numerem telefonu: 33 8413 280 W pozostałych godzinach pod numerem telefonu: 660523973

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych. Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy. Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy …

Kontynuuj czytanie

„Opieka Wytchnieniowa”–edycja 2022- nabór wniosków!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Przeciszów uzyskała wsparcie w kwocie 56 304 zł na realizację usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy z czego 39 168 zł na realizację usług opieki w …

Kontynuuj czytanie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022-nabór wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie rozpoczął nabór do Programu, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Cel …

Kontynuuj czytanie

INFORMACJA!

Szanowni Państwo, Informuję, iż od 31  stycznia do 28 lutego 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przeciszowiebędzie czynny w godzinach: Poniedziałek 8:00 – 14:00Wtorek 8:00 – 14:00Środa 8:00 – 14:00Czwartek 8:00 – 14:00Piątek 8:00 – 14:00 KierownikGminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Przeciszowie/-/ Anna Kot

FERIE ZE ŚWIETLICĄ

Dodatek Osłonowy

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie Informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy, które ma na celu przeciwdziałanie skutkom wzrostu cen energii. Zgodnie z przyjętymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1), będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne …

Kontynuuj czytanie

GODZINY PRACY GOPS PRZECISZÓW W SYLWESTRA 2021

W dniu 31 grudnia 2021 rokuGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowieczynny będzie w godzinach od 7.00 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy

GOPS Przeciszów nieczynny 24.12.2021r.

Uprzejmie informujemy, że w piątek 24 grudnia 2021 r. (tj. WIGILIA)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie nieczynny.Jest to dzień wyznaczony przez pracodawcę jako wolny do odbioru za przypadający w sobotę, 25 grudnia (święto) dzień ustawowo wolny od pracy.

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego

dot. Ogłoszenia polegającego na świadczeniu logopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscowości Przeciszów dla osoby małoletniej w wieku 13 lat, 1 raz w tygodniu przez 1 godzinę (60min). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie przedłuża termin składania ofert na zakup logopedycznych specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscowości Przeciszów dla osoby małoletniej w wieku 13 lat, 1 raz …

Kontynuuj czytanie