Category: Uncategorized

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć WNIOSEK w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie ul. Długa 6. Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres …

Kontynuuj czytanie

Wolontariat  Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie poszukuje wolontariuszy do współpracy w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lati powyżej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb tych seniorów,a także poprawa poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez …

Kontynuuj czytanie

ZBIÓRKA DLA UKRAINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, iż artykuły potrzebne dla uchodźców z Ukrainy będą przyjmowane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godz. 16:00 w budynku Domu Kultury w Przeciszowie.

Pomoc dla Ukrainy – WAŻNE!

Osoby, które udzieliły schronienia osobom z Ukrainy proszone są o kontakt z Gminny Ośrodkiem Pomocy Społeczne w Przeciszowie w celu ustalenia planu pomocy. Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Ośrodka: Godziny pracy Ośrodka: PoniedziałekŚroda                             7.00 – 15.00CzwartekWtorek                          7.00 – 16.00Piątek                            7.00 – 14.00 pod numerem telefonu: 33 8413 280 W pozostałych godzinach pod numerem telefonu: 660523973

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych. Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy. Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy …

Kontynuuj czytanie

„Opieka Wytchnieniowa”–edycja 2022- nabór wniosków!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Przeciszów uzyskała wsparcie w kwocie 56 304 zł na realizację usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy z czego 39 168 zł na realizację usług opieki w …

Kontynuuj czytanie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022-nabór wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie rozpoczął nabór do Programu, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Cel …

Kontynuuj czytanie

INFORMACJA!

Szanowni Państwo, Informuję, iż od 31  stycznia do 28 lutego 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przeciszowiebędzie czynny w godzinach: Poniedziałek 8:00 – 14:00Wtorek 8:00 – 14:00Środa 8:00 – 14:00Czwartek 8:00 – 14:00Piątek 8:00 – 14:00 KierownikGminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Przeciszowie/-/ Anna Kot

FERIE ZE ŚWIETLICĄ

Dodatek Osłonowy

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie Informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy, które ma na celu przeciwdziałanie skutkom wzrostu cen energii. Zgodnie z przyjętymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1), będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne …

Kontynuuj czytanie