Author's posts

UWAGA ! Zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie art. 13

Realizując zadania wynikającego z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. przyznawania i wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, pragnę Państwa poinformować o ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1383). Zmiana dotyczy terminów składania …

Kontynuuj czytanie

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022

na realizację programu „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – moduł II” na rok 2022, polegającą na dostawie „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu sprawującego całodobową opiekę na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu Tryb postępowania: Zamówienie nie przekracza kwoty 130 000,00 zł i zgodnie z art.2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień …

Kontynuuj czytanie

Od 01czerwca 2022r. wypłaty 500+ realizuje ZUS

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. ZUS przejął zadania związane z obsługą świadczenia wychowawczego. Zatem wnioski na nowonarodzone dzieci oraz wnioski na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się z dniem 1 czerwca 2022 r. należy składać do ZUS : https://www.gov.pl/web/rodzina/nowe-zasady-skladania-wnioskow-o-swiadczenie-wychowawcze-na-okres-swiadczeniowy-20222023 Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie w miesiącu maju br. zakończy wypłatę świadczeń przyznanych …

Kontynuuj czytanie

INFORMACJA!

W dniu 15.04.2022 roku (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie czynny do godziny 12:00. Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy. Kierownik GOPS Przeciszów (-) Anna Kot

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć WNIOSEK w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie ul. Długa 6. Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres …

Kontynuuj czytanie

Wolontariat  Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie poszukuje wolontariuszy do współpracy w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lati powyżej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb tych seniorów,a także poprawa poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez …

Kontynuuj czytanie

ZBIÓRKA DLA UKRAINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, iż artykuły potrzebne dla uchodźców z Ukrainy będą przyjmowane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godz. 16:00 w budynku Domu Kultury w Przeciszowie.

Pomoc dla Ukrainy – WAŻNE!

Osoby, które udzieliły schronienia osobom z Ukrainy proszone są o kontakt z Gminny Ośrodkiem Pomocy Społeczne w Przeciszowie w celu ustalenia planu pomocy. Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Ośrodka: Godziny pracy Ośrodka: PoniedziałekŚroda                             7.00 – 15.00CzwartekWtorek                          7.00 – 16.00Piątek                            7.00 – 14.00 pod numerem telefonu: 33 8413 280 W pozostałych godzinach pod numerem telefonu: 660523973

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych. Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy. Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy …

Kontynuuj czytanie