Zapytanie ofertowe na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych (pedagog) u osoby małoletniej w Przeciszowie w 2021 roku

Zapytanie ofertowe na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych – Logopedy, u osoby małoletniej w Przeciszowie w 2021 roku

Zapytanie cenowe na pełnienie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych u osoby małoletniej w Przeciszowie w 2021 roku

SZCZEPIMY SIĘ NA “ZAKOŃCZENIU LATA”

SPIS POWSZECHNY 2021!

Mobilny punk ZUS dla wniosków o 300+

W piątek (16 lipca) w GOPS w Przeciszowie przy ulicy Długiej 6 stanie mobilny punkt ZUS.
Eksperci pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”.

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to możnazrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Czytaj dalej

Zmiany w świadczeniu Dobry Start 300+ !

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

Czytaj Dalej

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie

Czytaj dalej

Program Wspieraj Seniora trwa nadal!

W ramach Programu osoby starsze w wieku 70 lat i więcej mogą uzyskać pomoc w zrobieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Od  1 stycznia 2021r. na terenie całego kraju, jak również w Gminie Przeciszów funkcjonuje Program „Wspieraj Seniora”.
W ramach Programu osoby starsze w wieku 70 lat i więcej mogą uzyskać pomoc w zrobieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

W celu uzyskania pomocy osoby starsze mogą dzwonić na uruchomioną w tym celu Infolinię: 
22 505 11 11 
lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie, ul. Długa 6: 
tel. 33  8413280

Czytaj dalej

Ważna informacja dla świadczeniobiorców 500+!

Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2021r. można składać papierowe wnioski o kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) na okres zasiłkowy 2021/2022

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca 2021r. do dnia 31 maja 2022r. 

Nadal można składać wnioski o przedmiotowe świadczenie drogą elektroniczną tj. poprzez:

portal Empatia
ePUAP
PUE ZUS
systemy bankowości internetowej.

Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,
  z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.