DOBRY START 300+

Od 1 lipca 2020 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), od 1 lipca 2020 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).

Od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS Przeciszów, ul. Długa 6.

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia
wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Wnioski można złożyć już od 1 lipca br.

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Więcej informacji oraz wzory aktualnych wniosków można znaleźć na stronie
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Infolinia dla Seniorów 12 392 11 10

Wojewoda małopolski uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

Informacja!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie
informuje, że od dnia 24.03.2020 do odwołania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie
będzie czynny do godziny 14:00.

Pomoc dla osób objętych kwarantanną domową.

Osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszonych do SANEPIDU) w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy w celu uzyskania pomocy w formie żywności i leków proszę o zgłaszanie takich przypadków:

– telefonicznie na nr: +48 33 84 13 280+48 501 393 584 (od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 17:00,, sobota-niedziela od godz. 10:00 do 14:00)

lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: gops@gopsprzeciszow.pl 

lub

– poprzez policjanta nadzorującego kwarantannę.

INFORMACJA!

 W trosce o zdrowie mieszkańców oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) zostały wprowadzone kolejne środki ostrożności.

Od poniedziałku 23 marca, aż do odwołania  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie przyjmował wyłącznie w sprawach pilnych tylko tych mieszkańców, którzy wcześniej umówią się telefonicznie.

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji:

  •  przez ePUAP,
  • wysyłając pisma/wnioski na e-mail: gops@gopsprzeciszow.pl
  • telefonicznie: Pomoc Społeczna : 33 8413 280
  • Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny 33 8413 094

Apel w związku z koronawirusem !

Ze względu na charakter pracy oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne GOPS Przeciszów podjął dodatkowe działania i środki ostrożności służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2. Klientów GOPS prosimy o zapoznanie się z apelem.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy :

Udając się do Urzędu prosimy nie zabierać ze sobą dzieci!

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie.

   Wnioski o udzielenie większości świadczeń można składać elektroniczne poprzez :

 Oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachowaj odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Informujemy, że wdrożyliśmy dodatkowe środki ostrożności, w tym m.in. :

  • w widocznych miejscach zostały zamieszczone informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa,
  • zakupiono dodatkowe ilości środków sanitarnych, w tym maseczek ochronnych i środków dezynfekujących,
  • niektórzy pracownicy, głównie Ci pracujący w terenie, zostali wyposażeni w maski ochronne, środki antybakteryjne i jednorazowe rękawiczki,
  • we wszystkich pomieszczeniach sprzątanie odbywa się z wykorzystaniem preparatów antyseptycznych,
  • pracownicy zostali poinstruowani o sposobie zachowania się w przypadku podejrzenia u niego lub osoby bliskiej zakażeniem koronawirusem.

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA PONIŻSZYCH STRONACH INTERNETOWYCH :

Koronowirus-informacje i zalecenia

NFZ-Telefoniczna Informacja Pacjenta – tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Główny Inspektorat Sanitarny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu

MR,PiPS -Koronawirus: ważne dla rodziców

MR,PiPS -Koronawirus: ważne dla seniorów

Spotkanie organizacyjne KLUB “SENIOR+”

Informujemy, iż w dniu 17.02.2020r. (tj. poniedziałek) o godzinie 14.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne w Klubie “Senior+”, który mieści się na parterze Domu Kultury w Przeciszowie.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem.

OGŁOSZENIE

W dniu 24 grudnia 2019r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie nieczynny.

W dniu 27 grudnia i 31 grudnia 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie czynny do godziny 12.00.


Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Superwizji dla pracowników GOPS Przeciszów

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Przeciszowie zaprasza do składania ofert na “Przeprowadzenie Superwizji dla Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie

Zapytanie ofertowe – Usługa schronienia dla osób z terenu Gminy Przeciszów

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Przeciszowie zaprasza do składania ofert na “Usługa schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Przeciszów.”