Author's posts

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła- rozpoczynamy przyjmowanie wniosków

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: 1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo 2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG 1), albo 3) kocioł olejowy – zgłoszone …

Kontynuuj czytanie

DODATEK WĘGLOWY

Szanowni Państwo! Informujemy, że wnioski o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie ul. Długa 6. Poniżej zamieszczamy aktualny wzór wniosku do pobrania.

UWAGA ! Zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie art. 13

Realizując zadania wynikającego z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. przyznawania i wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, pragnę Państwa poinformować o ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1383). Zmiana dotyczy terminów składania …

Kontynuuj czytanie

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022

na realizację programu „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – moduł II” na rok 2022, polegającą na dostawie „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu sprawującego całodobową opiekę na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu Tryb postępowania: Zamówienie nie przekracza kwoty 130 000,00 zł i zgodnie z art.2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień …

Kontynuuj czytanie

Od 01czerwca 2022r. wypłaty 500+ realizuje ZUS

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. ZUS przejął zadania związane z obsługą świadczenia wychowawczego. Zatem wnioski na nowonarodzone dzieci oraz wnioski na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się z dniem 1 czerwca 2022 r. należy składać do ZUS : https://www.gov.pl/web/rodzina/nowe-zasady-skladania-wnioskow-o-swiadczenie-wychowawcze-na-okres-swiadczeniowy-20222023 Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie w miesiącu maju br. zakończy wypłatę świadczeń przyznanych …

Kontynuuj czytanie

INFORMACJA!

W dniu 15.04.2022 roku (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie czynny do godziny 12:00. Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy. Kierownik GOPS Przeciszów (-) Anna Kot

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć WNIOSEK w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie ul. Długa 6. Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres …

Kontynuuj czytanie

Wolontariat  Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie poszukuje wolontariuszy do współpracy w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lati powyżej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb tych seniorów,a także poprawa poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez …

Kontynuuj czytanie

ZBIÓRKA DLA UKRAINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, iż artykuły potrzebne dla uchodźców z Ukrainy będą przyjmowane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godz. 16:00 w budynku Domu Kultury w Przeciszowie.