Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Usługa doradztwa zawodowego indywidualnego w ramach projektu POKL

“Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów”
Numer ogłoszenia: 24176 – 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Data publikacji: 2015-02-03

Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu

Plik do pobrania: SIWZ wraz z załącznikami

                                  Plik do pobrania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2015

Spotkanie Rekrutacyjne POKL

Logo_PO_KL_mini                                                   UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie uprzejmie informuje, iż w dniu 21 stycznia 2015 roku o godzinie10.00 w Domu Kultury w Przeciszowie ul. Długa 6, odbędzie się spotkanie rekrutacyjne dotyczące bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt “Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów”.

Celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji i nowych umiejętności zawodowych mieszkańców gminy Przeciszów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy na w/w spotkanie.

Witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie.

Strona realizowana jest w ramach projektu “Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów” współfinansowana  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo_PO_KL_miniUE