INFORMACJA – “PIERWSZY DZWONEK” – program wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

plikiUrząd Gminy w Przeciszowie informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) tj. 684 zł netto.

Wszyscy członkowie rodziny mający status ucznia winni zamieszkiwać na obszarze województwa małopolskiego.

Zainteresowane osoby bądź rodziny mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy w Przeciszowie pok. 11 lub w pok. 6 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek,  , środa, czwartek 07.00-15.00
wtorek, 07.00-16.00
piątek  07.00-14.00

w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Ostateczny termin złożenia deklaracji to 12 maj 2015r.

 

Wójt Gminy Przeciszów
Bogdan Cuber

Załączniki:

Informacja

W dniu 13 kwietnia 2015 r.
Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Przeciszowie

będzie nieczynna.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Życzenia Świąteczne

534e3bdc6d750_g

Informacja

W dniu 03 kwietnia 2015 r. (Wielki Piątek)
Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Przeciszowie

będzie nieczynna.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Informacja

W dniu 03 kwietnia 2015 r. (Wielki Piątek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie

będzie czynny do godz. 12:00.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach programu

“Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów”
Numer ogłoszenia: 62260 – 2015; data zamieszczenia: 20.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Data publikacji: 2015-03-20

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu

Pliki do pobrania: SIWZ wraz z załącznikami

Plik do pobrania:  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza

Uwaga!!!

W okresie ferii zimowych

tj. od 16.02.2015r. do 27.02.2015r.

Świetlica będzie czynna w godzinach od 1100 do 1500

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Usługa doradztwa zawodowego indywidualnego w ramach projektu POKL

“Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów”
Numer ogłoszenia: 24176 – 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Data publikacji: 2015-02-03

Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu

Plik do pobrania: SIWZ wraz z załącznikami

                                  Plik do pobrania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2015

Spotkanie Rekrutacyjne POKL

Logo_PO_KL_mini                                                   UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie uprzejmie informuje, iż w dniu 21 stycznia 2015 roku o godzinie10.00 w Domu Kultury w Przeciszowie ul. Długa 6, odbędzie się spotkanie rekrutacyjne dotyczące bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt “Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów”.

Celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji i nowych umiejętności zawodowych mieszkańców gminy Przeciszów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy na w/w spotkanie.

Witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie.

Strona realizowana jest w ramach projektu “Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów” współfinansowana  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo_PO_KL_miniUE