Zapraszamy na KIERMASZ WIELKANOCNY

Stowarzyszenie „Nasz Jeden Świat1

Świadczenie wychowawcze 500+

rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, że od 1 kwietnia 2016 wchodzi w życie Ustawa  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można  złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie w dziale świadczeń rodzinnych który będzie realizował program.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach  świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016 roku w GOPS Przeciszów ul. Długa 6 w Dziale Świadczeń Rodzinnych w godzinach funkcjonowania Ośrodka. Wniosek będzie można złożyć osobiście lub drogą elektroniczną za pomocą odpowiednich systemów teleinformatycznych:

Portal EMP@TIA

e-puap

PUE ZUS

system bankowości internetowej

Informację, jak złożyć  elektronicznie wniosek za pomocą w/w systemów można znaleźć pod adresem: www.mpips.gov.pl

Druki wniosków będą do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Więcej informacji na temat świadczenia wychowawczego można uzyskać w GOPS Przeciszów osobiście lub pod numerem telefonu 33 8413094 oraz na stronie internetowej Ośrodka w zakładce “świadczenie wychowawcze 500+” a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

 

Ośrodek Wsparcia – Harmonogram marzec.

Harmonogram marzec-page-001

Już działamy!!!

informacja o otwarciu-page-001

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy, iż od dnia 10.02.2016r, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego oraz Asystent Rodziny zostały przeniesione do pomieszczenia znajdującego się nad pocztą.

Wejście od strony poczty.

 

!!! FERIE ZIMOWE !!!

ferie gops

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, iż realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2010.

Więcej informacji w zakładce Pomoc żywnościowa

 

POPZ-logotypy_mini

Witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie.

Strona realizowana jest w ramach projektu “Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów” współfinansowana  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo_PO_KL_miniUE