Projekty

                                            

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej. Projekt realizowany jest na terenie gminy Przeciszów i zakłada, że wsparciem zostanie objętych 60 osób. W projekcie zaplanowano szeroką gamę wsparcia dla uczestników projektu, w zależności od indywidualnej diagnozy; może być to kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna. Projekt zakłada również utworzenie Klubu Integracji Społecznej, dzięki któremu możliwa będzie też aktywizacja zawodowa. Grupę docelową stanowić będzie 36 osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, 9 osób niepełnosprawnych i 15 osób pracujących.