Informacja w sprawie funkcjonowania GOPS Przeciszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, że z uwagi na zwiększoną liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 09.04.2021r. ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klientów, z wyłączeniem szczególnie uzasadnionych przypadków.

Wnioski o udzielenie większości świadczeń rodzinnych (np .500+,300+,  zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie, FA,  becik itd.) można składać elektroniczne poprzez :

  • portal Empatia
  • PUE ZUS
  • systemu bankowości internetowej

Wypełnione wnioski w wersji papierowej można wrzuć do skrzynki znajdującej się w budynku.

W sprawach PILNYCH pracownicy będą przyjmowali tylko te osoby, które wcześniej umówią się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy o korzystanie z alternatywnych form komunikacji tj:

skrzynka ePUAP: /gopsprzeciszow/SkrytkaESP

e-mail: gops@gopsprzeciszow.pl

telefon:

Pracownicy Socjalni 338413280;

Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start – 338413094.