Pomoc dla osób objętych kwarantanną domową.

Osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszonych do SANEPIDU) w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy w celu uzyskania pomocy w formie żywności i leków proszę o zgłaszanie takich przypadków:

– telefonicznie na nr: +48 33 84 13 280+48 501 393 584 (od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 17:00,, sobota-niedziela od godz. 10:00 do 14:00)

lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: gops@gopsprzeciszow.pl 

lub

– poprzez policjanta nadzorującego kwarantannę.