Apel w związku z koronawirusem !

Ze względu na charakter pracy oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne GOPS Przeciszów podjął dodatkowe działania i środki ostrożności służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2. Klientów GOPS prosimy o zapoznanie się z apelem.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy :

Udając się do Urzędu prosimy nie zabierać ze sobą dzieci!

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie.

   Wnioski o udzielenie większości świadczeń można składać elektroniczne poprzez :

 Oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachowaj odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Informujemy, że wdrożyliśmy dodatkowe środki ostrożności, w tym m.in. :

  • w widocznych miejscach zostały zamieszczone informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa,
  • zakupiono dodatkowe ilości środków sanitarnych, w tym maseczek ochronnych i środków dezynfekujących,
  • niektórzy pracownicy, głównie Ci pracujący w terenie, zostali wyposażeni w maski ochronne, środki antybakteryjne i jednorazowe rękawiczki,
  • we wszystkich pomieszczeniach sprzątanie odbywa się z wykorzystaniem preparatów antyseptycznych,
  • pracownicy zostali poinstruowani o sposobie zachowania się w przypadku podejrzenia u niego lub osoby bliskiej zakażeniem koronawirusem.

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA PONIŻSZYCH STRONACH INTERNETOWYCH :

Koronowirus-informacje i zalecenia

NFZ-Telefoniczna Informacja Pacjenta – tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Główny Inspektorat Sanitarny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu

MR,PiPS -Koronawirus: ważne dla rodziców

MR,PiPS -Koronawirus: ważne dla seniorów