Zapytanie ofertowe nr 2.

Zapytanie ofertowe dot. Przeprowadzenia Poradnictwa Psychologicznego 

w ramach projektu „Nowe lepsze jutro”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Plik do pobrania: zapytanie ofertowe 2/2016

Plik do pobrania: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2016