Zapytanie ofertowe nr 1.

Zapytanie ofertowe dot. Przeprowadzenia Doradztwa zawodowego  

w ramach projektu “Nowe lepsze jutro”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Plik do pobrania:  Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Plik do pobrania: Załącznik nr 1 do Zapytania nr 1/2016