Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, iż realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2010.

Więcej informacji w zakładce Pomoc żywnościowa

 

POPZ-logotypy_mini