NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 !!!

informacja-dla-rodzicowGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, iż można składać wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz uprawnień do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Jednocześnie informujemy, iż w  przypadku dziecka uczącego się w szkole ponadgimnazjalnej konieczne jest dostarczenie do dnia 30.09.2015r., zaświadczenia szkolnego lub złożenie oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Jest ono niezbędne do wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- a w przypadku dziecka które ukończyło 18 rok życia również do wypłaty zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2014r.pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane.

Pozostałe szczegółowe informacje oraz wzory formularzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny