Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach programu

“Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów”
Numer ogłoszenia: 62260 – 2015; data zamieszczenia: 20.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Data publikacji: 2015-03-20

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu

Pliki do pobrania: SIWZ wraz z załącznikami

Plik do pobrania:  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty