Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Usługa doradztwa zawodowego indywidualnego w ramach projektu POKL

“Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów”
Numer ogłoszenia: 24176 – 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Data publikacji: 2015-02-03

Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu

Plik do pobrania: SIWZ wraz z załącznikami

                                  Plik do pobrania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2015