DODATEK WĘGLOWY

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wnioski o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie ul. Długa 6.

Poniżej zamieszczamy aktualny wzór wniosku do pobrania.