Mobilny punk ZUS dla wniosków o 300+

W piątek (16 lipca) w GOPS w Przeciszowie przy ulicy Długiej 6 stanie mobilny punkt ZUS.
Eksperci pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”.

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to możnazrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Do założenia PUE potrzebujesz:

  • Dowód osobisty
  • Adres email
  • Telefon komórkowy

Mobilny punkt ZUS będzie działał 16 lipca w godz. 9.00 – 13.00 w GOPS w Przeciszowie przy ulicy Długiej 6.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

•          dowodzie osobistym,
•          numerze PESEL dziecka,
•          orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
•          o nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
•          oraz numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.

Warto przypomnieć, że w ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Infolinia Programu Dobry Start 300 dla Ucznia: 22 290 22 02 w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 8.00-15.00