Ważna informacja dla świadczeniobiorców 500+!

Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2021r. można składać papierowe wnioski o kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) na okres zasiłkowy 2021/2022

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca 2021r. do dnia 31 maja 2022r. 

Nadal można składać wnioski o przedmiotowe świadczenie drogą elektroniczną tj. poprzez:

portal Empatia
ePUAP
PUE ZUS
systemy bankowości internetowej.

Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,
  z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.