Program Wspieraj Seniora trwa nadal!

W ramach Programu osoby starsze w wieku 70 lat i więcej mogą uzyskać pomoc w zrobieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Od  1 stycznia 2021r. na terenie całego kraju, jak również w Gminie Przeciszów funkcjonuje Program „Wspieraj Seniora”.
W ramach Programu osoby starsze w wieku 70 lat i więcej mogą uzyskać pomoc w zrobieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

W celu uzyskania pomocy osoby starsze mogą dzwonić na uruchomioną w tym celu Infolinię: 
22 505 11 11 
lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie, ul. Długa 6: 
tel. 33  8413280

1. Na czym polega program?
Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu.
Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp
Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Kto realizuje program w Twojej gminie?
Za realizację programu na terenie Gminy Przeciszów odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie ul. Długa 6

3 . Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii.
W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia.
Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej.
Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.
Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

4. Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.
Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

5. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

  • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
  • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.
Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej pod numer  (0- 33) 846-64-21

KROK 3.
Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.
Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

6. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?
Zakupy czy usługi będą realizowane poprzez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie.

  1. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

8. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11