10 listopada, 2022 archive

Dodatek węglowy- zmiany w przyznawaniu dodatku!

3 listopada 2022 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy od dodatku węglowym. W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta …

Kontynuuj czytanie