Program Wspieraj Seniora trwa nadal!

W ramach Programu osoby starsze w wieku 70 lat i więcej mogą uzyskać pomoc w zrobieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Od  1 stycznia 2021r. na terenie całego kraju, jak również w Gminie Przeciszów funkcjonuje Program „Wspieraj Seniora”.
W ramach Programu osoby starsze w wieku 70 lat i więcej mogą uzyskać pomoc w zrobieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

W celu uzyskania pomocy osoby starsze mogą dzwonić na uruchomioną w tym celu Infolinię: 
22 505 11 11 
lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie, ul. Długa 6: 
tel. 33  8413280

Czytaj dalej

Ogłoszenie

W dniu 02 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przeciszowie będzie czynny do godz. 12.00.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Informacja w sprawie funkcjonowania GOPS Przeciszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, że z uwagi na zwiększoną liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 09.04.2021r. ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klientów, z wyłączeniem szczególnie uzasadnionych przypadków.

Wnioski o udzielenie większości świadczeń rodzinnych (np .500+,300+,  zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie, FA,  becik itd.) można składać elektroniczne poprzez :

 • portal Empatia
 • PUE ZUS
 • systemu bankowości internetowej

Wypełnione wnioski w wersji papierowej można wrzuć do skrzynki znajdującej się w budynku.

W sprawach PILNYCH pracownicy będą przyjmowali tylko te osoby, które wcześniej umówią się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy o korzystanie z alternatywnych form komunikacji tj:

skrzynka ePUAP: /gopsprzeciszow/SkrytkaESP

e-mail: gops@gopsprzeciszow.pl

telefon:

Pracownicy Socjalni 338413280;

Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start – 338413094.

Program Wspieraj Seniora trwa nadal!

Od  1 stycznia 2021r. na terenie całego kraju, jak również w Gminie Przeciszów funkcjonuje Program „Wspieraj Seniora”.

W ramach Programu osoby starsze w wieku 70 lat i więcej mogą uzyskać pomoc w zrobieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

W celu uzyskania pomocy osoby starsze mogą dzwonić na uruchomioną w tym celu Infolinię: 

22 505 11 11 

lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie, ul. Długa 6: 

tel. 338413280

1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu.

Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp.

Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Kto realizuje program w Twojej gminie

Za realizację programu na terenie Gminy Przeciszów odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie

3 . Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii.

W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia.

Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

4. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

5. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej pod numer  33  84 13 280

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą GOPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

6. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??

Zakupy czy usługi będą realizowane poprzez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie.

 1. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

8. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Przeciszowie w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przeciszowie będzie nieczynny. Powyższy dzień (Wigilia) wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie w  zamian za święto przypadające w sobotę tj. 26 grudnia 2020 r. (Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia) na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

W dniu 31 grudnia 2020 roku (Sylwester) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie czynny w godzinach od 7.00 do 12.00. Za utrudnienia z tym związane, przepraszamy.

Kierownik GOPS Przeciszów

Anna Kot

WSPIERAJ SENIORA

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, że podjął działania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Strategicznym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie (np. poprzez wsparcie rodziny) zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych i środków higieny osobistej.

Z programu korzystać mogą osoby starsze po 70 roku życia.

W szczególnych przypadkach pomoc, może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia.

Szczególne przypadki dotyczą braku możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb,wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej danej osoby.

Program przewidziany jest do realizacji na terenie całego kraju, w okresie od 20 października do 31 grudnia 2020 roku.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY ?

 1. Osoba starsza w wieku 70 i więcej lat, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii – w pierwszej kolejności powinna zadzwonić na uruchomioną w ramach programu Ogólnopolską Infolinię:

 22 505 11 11

 • Osoba przyjmująca za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej zgłoszenie, przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Seniora potrzebującego wsparcia.
 • Po otrzymaniu informacji pracownik Ośrodka, skontaktuje się telefonicznie z Seniorem celem:
 • zweryfikowania zgłoszenia,
 • oceny sytuacji,
 • ustalenia indywidualnie dla każdej osoby rodzaju usługi wsparcia
 • ustalenia zasad i sposobu rozliczenia.

NA JAKI RODZAJ WSPARCIA MOŻE LICZYĆ SENIOR ?

Pomoc w ramach programu, polegać może w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym: artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Osoba wspierająca Seniora, może również wykonać – nieodpłatnie – czynności związane z codziennym funkcjonowaniem np. załatwić sprawy urzędowe, jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych.

WAŻNE !!

 1. Z programu nie mogą korzystać Seniorzy, otrzymujący wsparcie w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Koszty zakupów pokrywa Senior, przekazując pieniądze przed dokonaniem zakupów.
 3. Usługa wsparcia może być świadczona 1 x w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu.
 4. Przy udzielaniu pomocy w ramach programu, nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.
 5. Przyznanie wsparcia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
 6. Zakres usług na rzecz osoby starszej, jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.
 7. Ośrodek Pomocy Społecznej – realizator programu, odpowiada za działanie mające na celu ochronę osób starszych

KOOPERACJE przeciw COVID

Wójt Gminy Przeciszów podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na udzielenie pomocy finansowej w ramach Projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Wsparcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie otrzymał 7.800 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, środków i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz sprzętu i wyposażenia służącego ochronie pracowników GOPS i klientów w dobie pandemii koronawirusa.

Zawieszenie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz mając na uwadze zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie zawiesza funkcjonowanie Ośrodka w osobistej obsłudze interesantów do odwołania.

W sprawach PILNYCH pracownicy będą przyjmowali tylko te osoby, które wcześniej umówią się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy o korzystanie z alternatywnych form komunikacji tj:

skrzynka ePUAP: /gopsprzeciszow/SkrytkaESP

e-mail: gops@gopsprzeciszow.pl

telefon:

Pracownicy Socjalni 338413280;

Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start – 338413094.

Zamknięcie czasowe Klubu Senior+, Klubu KIS oraz Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej!

W związku z DECYZJĄ Nr 41/2020 (POLECENIE NR 107/2020)
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO oraz POLECENIEM NR 108/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO informujemy, o czasowym zawieszeniu zajęć w prowadzonych na terenie gminy Przeciszów placówkach tj. w Klubie Integracji Społecznej, Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej oraz Klubie “SENIOR+”,, w terminie od dnia 13 sierpnia 2020 roku do dnia 30 sierpnia 2020 roku.

DOBRY START 300+

Od 1 lipca 2020 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), od 1 lipca 2020 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).

Od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS Przeciszów, ul. Długa 6.

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia
wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Wnioski można złożyć już od 1 lipca br.

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Więcej informacji oraz wzory aktualnych wniosków można znaleźć na stronie
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start