INFORMACJA

W dniu 31 grudnia 2015 r. (Sylwester)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie

będzie czynny do godz. 13.00.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Życzenia Świąteczne

kartka

W ten magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia

 Życzymy rodzinnego ciepła i życzliwości, chwil zadumy i dużo radości.

Pod żywą choinką dużo prezentów, a w sercach

Wiele sentymentów i nadziei na nowy 2016 rok

Serdeczne życzenia składa:

Kierownik GOPS w Przeciszowie

wraz z Pracownikami

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2015 r. (Wigilia)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie

będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, iż realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2010.

Więcej informacji w zakładce Pomoc żywnościowa

 

POPZ-logotypy_mini

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 !!!

informacja-dla-rodzicowGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, iż można składać wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz uprawnień do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Jednocześnie informujemy, iż w  przypadku dziecka uczącego się w szkole ponadgimnazjalnej konieczne jest dostarczenie do dnia 30.09.2015r., zaświadczenia szkolnego lub złożenie oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Jest ono niezbędne do wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- a w przypadku dziecka które ukończyło 18 rok życia również do wypłaty zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2014r.pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane.

Pozostałe szczegółowe informacje oraz wzory formularzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny

!!! UWAGA !!!

rekrutacja-start                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie organizuje spotkanie z przedstawicielami firmy “Adecco”  która zajmuje się rekrutacją pracowników dla firmy “Valeo”. Spotkanie odbędzie się w dniu 09.06.2015r. o godz. 10.00 w Domu Kultury w Przeciszowie.

                 Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o przybycie na w.w spotkanie.

PIKNIK RODZINNY 2015!

piknik rodzinny GOPS plakat (3)-page-0

 

INFORMACJA – “PIERWSZY DZWONEK” – program wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

plikiUrząd Gminy w Przeciszowie informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) tj. 684 zł netto.

Wszyscy członkowie rodziny mający status ucznia winni zamieszkiwać na obszarze województwa małopolskiego.

Zainteresowane osoby bądź rodziny mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy w Przeciszowie pok. 11 lub w pok. 6 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek,  , środa, czwartek 07.00-15.00
wtorek, 07.00-16.00
piątek  07.00-14.00

w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Ostateczny termin złożenia deklaracji to 12 maj 2015r.

 

Wójt Gminy Przeciszów
Bogdan Cuber

Załączniki:

Informacja

W dniu 13 kwietnia 2015 r.
Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Przeciszowie

będzie nieczynna.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Życzenia Świąteczne

534e3bdc6d750_g