KLUB SENIOR+

Z przykrością informujemy, iż ze względu na duże zainteresowanie limit miejsc został wyczerpany. W związku z czym, KLUB SENIOR+ nie przyjmuje już deklaracji uczestnictwa na rok 2019.
Edytowano 13.03.2019r.

Od stycznia 2019 roku w Przeciszowie działa Klub Senior+. Klub powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
W działaniach klubu mogą uczestniczyć osoby w wieku 60+ zarówno kobiety jaki i mężczyźni. Klub Senior+ umożliwia korzystanie z szerokiej
i kompleksowej oferty na  rzecz społecznej aktywizacji, w tym z oferty prozdrowotnej, z zakresu aktywności ruchowej, kulturalnej, rekreacyjnej
i opiekuńczej. W ramach Klubu organizowane są m.in.:

 • zajęcia ruchowe,
 • warsztaty rękodzieła,
 • warsztaty kulinarne,
 •  zajęcia komputerowe,
 •  udział w imprezach integracyjnych,
 • wycieczki oraz wyjazdy integracyjne,
 •  spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin.

Klub Senior+ ma na celu uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym. Działa trzy razy w tygodniu oraz odpowiada na aktualne potrzeby seniorów żyjących w społeczności gminy Przeciszów.

Klub Senior+ znajduje się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przeciszowie. Do dyspozycji uczestników jest w pełni wyposażona kuchnia, sala spotkań, szatnia, sala do ćwiczeń wyposażona w sprzęt gimnastyczno-rehabilitacyjny, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

KARTA Dużej Rodziny – Zmiany od 2019 roku!

Powiększył się wachlarz osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019r. o Kartę mogą ubiegać się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na łącznie utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W dniu 1 stycznia 2019r. weszła kolejna nowelizacja Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Do tej pory rodzice, którzy wychowywali co najmniej trójkę dzieci, dostawali swoje Karty Dużej Rodziny, a ich dzieci traciły te przywileje w zależności od tego, czy się uczą, w wieku 18 lub 25 lat.

Program ten nie obejmował natomiast tych, którzy przed wprowadzeniem Programu Karty Dużej Rodziny wychowywali przynajmniej trójkę dzieci. 

„Zdecydowaliśmy się na poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, ponieważ chcemy docenić trud, jaki rodzice włożyli w wychowanie trójki, czwórki czy większej liczby dzieci” – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Obecnie Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, którzy kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek.

W efekcie nawet rodzice, którzy mają już dorosłych potomków, a także ich małżonkowie mogą zwrócić się z wnioskiem o wydanie Karty, aby móc korzystać bezterminowo z różnorakich ulg.

Co istotne, ulgi nie przysługują już ich dorosłym dzieciom, bo w tym przypadku nadal obowiązuje kryterium wieku.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty. Aby wyszukać partnerów, proszę kliknąć w podany link: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Karta wydawana jest bezpłatnie i niezależnie od dochodu.

Przy wypełnianiu wniosku o wydanie KDR bardzo istotne jest podanie aktualnych nazwisk oraz numerów PESEL wszystkich członków rodziny, w tym dorosłych już dzieci.

Bez tych danych nie ma możliwości zweryfikować oraz pozytywnie rozpatrzyć wniosku, jak również złożyć zamówienie na produkcję Kart.

Do wniosku należy dołączyć Załącznik ZKDR-03 stanowiący oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (dla każdego z rodziców).

Ponadto przy wnioskowaniu o elektroniczną Kartę należy wypełnić dodatkowo Załącznik ZKDR-04.

Dokumenty do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Opiekun nad chorym w domu

Nabór na stanowisko “Opiekun nad chorym w domu”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun nad chorym w domu.

Więcej informacji w załączonych plikach:


w Wigilię GOPS będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r.

(wigilia Bożego Narodzenia)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przeciszowie

będzie nieczynny.

Dobry start – 300 zł dla ucznia.

1 czerwca 2018 r. w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowego, rządowego programu „Dobry Start”.

Jest to program, którego celem jest finansowe wsparcie uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny.

Jest to świadczenie, które przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, natomiast dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole świadczenie to otrzymywać będą do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski będzie można składać online już od 1 lipca. Będzie można je składać również w tych samych instytucjach, co wniosek o świadczenie 500+.

Im szybciej tym lepiej!
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września, natomiast gdy będziemy zwlekać, to pieniążki trafią do nas w ciągu 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

 

Więcej informacji na stronie https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Aktualizacja – OGŁOSZENIE ŚWIETLICA

Aktualizacja!
14.06.2018r.

Informujemy, że liczba miejsc na okres wakacyjny została wyczerpana!
Istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca zostaną Państwo poinformowani o możliwości uczestnictwa Waszego dziecka w zajęciach.

 

 

 

12.06.2018r

Informujemy, iż do dnia 22.06.2018r., tj. piątek, przyjmujemy zgłoszenia dzieci do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych w okresie letnim (lipiec/sierpień).

Ilość miejsc ograniczona!

Deklaracje prosimy składać do opiekuna świetlicy w godzinach jej otwarcia. Deklaracje do pobrania na Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1/2018

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 01/2018 z dnia 08/06/2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursów:

 • Pracownik utrzymania terenów zielonych z uprawnieniami palacza kotłów CO
 • Florystyka
 • Prawo jazdy kat. “B”
 • Makijaż i wizaż, manicure/pedicure, przedłużanie i stylizacja paznokci.

w ramach projektu „Nowe lepsze jutro”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/2018 – Oświadczenie

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/2018 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 1/2018 – wykaz usług

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 1/2018 – wykaz osób

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 1/2018 – oświadczenie

Małopolski e-Senior

Projekt “Małopolski e-Senior” jest realizowany na terenie gminy  Przeciszów przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

 • Ukończenie 65 lat,
 • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 • Facebook – serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Chętne osoby mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie w godzinach:

– poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00

– wtorek od 7.00  do 16.00

– piątek od 7.00 do  14.00