Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1/2018

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 01/2018 z dnia 08/06/2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty