Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia warsztatów:

  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • Kreowanie własnego wizerunku
  • Autoprezentacja
  • Skuteczna komunikacja

w ramach projektu „Nowe lepsze jutro”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2017
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017
  3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2017
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2017
  5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2017