Dobry start – 300 zł dla ucznia.

1 czerwca 2018 r. w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowego, rządowego programu „Dobry Start”.

Jest to program, którego celem jest finansowe wsparcie uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny.

Jest to świadczenie, które przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, natomiast dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole świadczenie to otrzymywać będą do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski będzie można składać online już od 1 lipca. Będzie można je składać również w tych samych instytucjach, co wniosek o świadczenie 500+.

Im szybciej tym lepiej!
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września, natomiast gdy będziemy zwlekać, to pieniążki trafią do nas w ciągu 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

 

Więcej informacji na stronie https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Aktualizacja – OGŁOSZENIE ŚWIETLICA

Aktualizacja!
14.06.2018r.

Informujemy, że liczba miejsc na okres wakacyjny została wyczerpana!
Istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca zostaną Państwo poinformowani o możliwości uczestnictwa Waszego dziecka w zajęciach.

 

 

 

12.06.2018r

Informujemy, iż do dnia 22.06.2018r., tj. piątek, przyjmujemy zgłoszenia dzieci do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych w okresie letnim (lipiec/sierpień).

Ilość miejsc ograniczona!

Deklaracje prosimy składać do opiekuna świetlicy w godzinach jej otwarcia. Deklaracje do pobrania na Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1/2018

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 01/2018 z dnia 08/06/2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursów:

 • Pracownik utrzymania terenów zielonych z uprawnieniami palacza kotłów CO
 • Florystyka
 • Prawo jazdy kat. “B”
 • Makijaż i wizaż, manicure/pedicure, przedłużanie i stylizacja paznokci.

w ramach projektu „Nowe lepsze jutro”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/2018 – Oświadczenie

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/2018 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 1/2018 – wykaz usług

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 1/2018 – wykaz osób

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 1/2018 – oświadczenie

Małopolski e-Senior

Projekt “Małopolski e-Senior” jest realizowany na terenie gminy  Przeciszów przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

 • Ukończenie 65 lat,
 • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 • Facebook – serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Chętne osoby mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie w godzinach:

– poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00

– wtorek od 7.00  do 16.00

– piątek od 7.00 do  14.00

KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH!

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=9892

 

Ogłoszenie – Wielki Piątek

W dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przeciszowie

będzie czynny do godz. 12.00.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy

UWAGA!

W dniu 13.12.2017  (środa) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie nieczynny.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

!!!Spotkanie Rekrutacyjne!!!

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, że od dnia 01.08.2017 r. można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do:

– świadczenia wychowawczego („500 +”)

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego

– zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie, ul. Długa 6 (wejście od strony poczty) w godzinach pracy Ośrodka tj.:

Poniedziałek: 7.00 – 15.00

Wtorek: 7.00 – 16.00

Środa: 7.00 – 15.00

Czwartek: 7.00 – 15.00

Piątek: 7.00 – 14.00

 Wnioski można składać również w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra do spraw rodziny (portal Emp@tia), platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra do spraw rodziny (portal Emp@tia), platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),  platformy ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

szczegółowe informacje w sprawach świadczenia wychowawczego udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   – Dział Świadczeń Rodzinnych-  w Przeciszowie, ul. Długa 6, lub pon numerem telefonu  338413094

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych w Przeciszowie, ul. Długa 6 (Wejście od strony poczty.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października br. (art. 21 ust. 4 w/w ustawy)

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r. (art. 21 ust. 5 w/w ustawy).

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 ustalane będą na podstawie dochodów za 2016 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wzory wniosków